Miljöpolicy

Företagen inom Funseth Holding tillhandahåller produkter och tjänster inom fastighet-, bygg- och stålsektorn.
Vi arbetar för en bättre resurshållning med energi och råvaror genom att aktivt arbeta med företagets miljöaspekter
vilka revideras och följs upp kontinuerligt.

Vi strävar efter att minska energiförbrukningen för våra transporter bl.a. genom samtransporter, förnybara och fossilfria
bränslen och ekonomikörning.

Vi utbildar och motiverar personalen till god miljöomsorg, både med interna och externa utbildningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder.

Vi arbetar för att uppfylla ställda och bindande krav och ständigt förbättra
miljöledningssystemet för att det ska hjälpa oss att uppnå bättre miljöprestanda.

Vårt miljöledningssystem underlättar för vårt åtagande om att skydda miljön och förebygga föroreningar.

Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder, kunden står alltid i fokus hos företagen inom Funseth Holding.
Målet nås genom att med kompetent och ansvarskännande personal leverera produkter och tjänster inom
fastighet-, bygg- och stålsektorn av rätt kvalitet, i rätt tid och mängd samt på rätt sätt.
Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga
intressenters krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet.

Med rätt kvalitet ökar vi vår konkurrens-förmåga och position på marknaden. Detta görs möjligt genom att vi
förutom gällande lagar och regler följer ett väl definierat kvalitetssystem, vari fortlöpande utveckling av våra
medarbetare ingår och där våra leverantörer får klara besked om våra krav.

Vårt syfte är att därigenom motsvara och överträffa kundens förväntningar och sträva efter hög kundnöjdhet.
Genom systematiska och ständigt förbättrande åtgärder kan vi kontinuerligt undvika och samtidigt minska våra
kvalitetsbrist-kostnader.

Integritetspolicy (GDPR)

Vi sparar och behandlar personuppgifter om dig, så som Namn, E-post och telefonnummer. Syftet med detta är för att kunna svara på frågor samt inleda en dialog som kan leda till en offert  eller en order gällande vår produkt.  Genom  att  använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.